Energioptimering

I ett existerande ventilationssystem finns det ofta en potential att göra större och mindre förändringar i underhåll och installationer för att uppnå en bättre energieffektivitet. Det handlar exempelvis om energioptimering som tex:

  • Optimera driftstider på aggregat.
  • Injustering av luftflöden för att undvika överventilering.
  • Säkerställa underhållet genom periodiska filterbyten och aggregatrengöring.
  • Byta ut gamla motorer och fläktar mot nya och effektivare fläktar.
  • Installera behovsstyrda ventilationslösningar där det är möjligt.
  • Byta till ventilationssystem med värmeåtervinning.