Service

Service av fläktar och motorer är en fundamental del för att nå hög driftsäkerhet i ett ventilationssystem. Regelbundna filterbyten är en grundförutsättning för energieffektiva och ändamålsenliga ventilationssystem. Att genomföra filterbyte enligt en förutbestämd plan innebär att man som fastighetsägare kan minimera tryckfall och därmed energiförbrukning i det existerande ventilationssystemet. Det innebär även att man säkerställer de bästa förutsättningarna för att leverera rätt luftflöden i fastigheten.

Vid ett periodiskt filterbyte kontrolleras även status och funktion på ventilationsaggregatet såsom försmutsning av luftvärmare, tätningslister för filter och luckor. Detta innebär att brister effektivt fångas upp och åtgärdas för en långsiktigt trygg funktion och ekonomi. Vi använder oss av kontrollerade och energieffektiva P-märkta filter.