Temperaturloggning

Utöver att mäta komforten kan vi efter mätningen identifiera de delar av din fastighet som behöver en injustering. Vår analys visar om det finns brister i temperaturfördelning och temperaturnivå. Mätningen ger en god grund för en energi- och kostnadseffektiv reglering av hela din värme- och ventilationsanläggning.