Ljudmätning

Buller ifrån ventilationsanläggningen får inte vara störande, men inte heller ljudlös, därför är det bra att utföra en ljudmätning. Är den ljudlös uppfattar många den som verkningslös. Den har också olika karaktär som uppfattas olika. Ett visst väsande upplevs som att luft passerar och kan vara positivt. Ett mullrande upplevs dock bara som en dålig installation och är enbart tröttande.

Vi mäter av och lämnar en skriftlig rapport över uppmätta ljudnivåer, samt lämnar förslag på åtgärder för att sänka bullernivån till en godkänd nivå.